12 grudnia 2011 r. - odbiór wykonanej z grodzi PCV ścianki szczelnej oddzielającej (na długości 300 m)
 ciek Jawnik R-J od rekultywowanego wysypiska śmieci przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie.


        Więcej informacji na stronie:  www.jawnik.krotoszyn.pl 

 


       
 

 

 

 

 

 

 

Powered by Flash Gallery